Algemene praktijk voorwaarden Praktijk E. Kraak – november 2021

Beste Cliënt,

Hierbij informeer ik je over de praktijksituatie mbt het coronavirus.

Op dit moment is de praktijk open, maar online consulten zijn ook mogelijk ! E-Health en E-Coaching worden telefonisch of via Teams gevoerd.

Klik hier  voor leefregels in de praktijk die zijn opgesteld ivm Covid-19

Mijn consulten vergroten het zelfgenezend vermogen: de mentale en emotionele veerkracht én de fysieke weerbaarheid tegen virussen en bacteriën!

Overig  Actuele informatie over het coronavirus staat op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  Voor vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met het RIVM via  0800-1351.

Algemene praktijk voorwaarden Praktijk E. Kraak – januari 2020

Openingstijden Praktijk

Maandag: 09.00 – 14.00

Dinsdag: 13.00 – 18.00

Woensdag: 09.00 – 14.00

Donderdag: 09.00 – 14.00

Vrijdag: 9.00 – 17.00

Op dit moment is er geen wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen.

Op alle overeenkomsten tot behandeling in de praktijk, diensten en/of levering van goederen door praktijk E.Kraak, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

 • Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.
 • Als er een afspraak is gemaakt ontvangt u een bevestingsmail met daarin het verzoek de intake vragenlijst via de website in te vullen. Het is een beveiligde link en de gegevens worden ook beveiligd bewaard ( link naar privacy verklaring) Uiterlijk èèn dag voor de afspraak graag de vragenlijst ingevuld opsturen, zo is de belangrijkste informatie vooraf bekend, en kan het consult goed voorbereid worden. Bovendien spaart het tijd tijdens het consult
 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID en zorgverzekeringspasje mee.
 • Tijdens het eerste consult wordt er vooraf gaande aan de behandeling een behandelovereenkomst opgesteld en getekend. Daarin worden hulpvraag en behandelplan kort beschreven, samen met onder andere adviezen en afspraken, op het gebied van de behandeling, privacy, en verwerking van gegevens. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven.
 • De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
 • De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Voor behandelen van kinderen onder de 16 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de cliënt. zie ook de privacy verklaring op deze website.
 • Mocht u verhinderd zijn wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven ? Dan kan een andere cliënt in uw plaats geholpen worden. Het annuleren of verzetten van de afspraak kan telefonisch of per email.
 • Houd er aub rekening mee dat niet nagekomen afspraken of afspraken gecanceld binnen 24 uur vooraf aan de afspraak- weekenden en feestdagen worden niet meegeteld – ongeacht de rede, minstens voor de helft in rekening worden gebracht. 
 • De factuur kan via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur  binnen 14 dagen van de factuurdatum te betalen.
 • Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u via rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag.
 • Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, schriftelijk of via e-mail aan de verantwoordelijke en/of Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar maken.
 • Laat geen waardevolle spullen in de wachtruimte liggen of in uw jas aan de kapstok zitten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets)
 • De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.
 • In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor schade van eigendommen in of rondom het pand.
 • De therapeut is lid van de NVA : Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. In het bezit van de AGB codes, zonder AGB code is geen communicatie en geen declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar mogelijk. En ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Hier vindt u een overzicht van vergoedingen 2018 door zorgverzekeraars. https://www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingen-zorgverzekeraars Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.
 • De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).link naar KAB
 • Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de vakvereniging de NVA: van Persijnstraat 17, 3811LS, Amersfoort, 033-4616141, www.acupunctuur.nl